Amorteringskrav

Vad är amorteringskrav? 

Amortering är en process där du betalar av på ditt bolån varje månad. Från och med den 1 juni 2016 infördes amorteringskravet, vilket innebär att en viss procent av bolånet måste amorteras om du inte uppfyller kriterierna för ett amorteringsfritt bolån. 

Hur mycket måste jag amortera? 

Amorteringskravet varierar beroende på din belåningsgrad och din inkomst. Belåningsgraden är en indikator på hur mycket du har i bolån i förhållande till bostadens värde. Om din belåningsgrad är minst 50 procent måste du amortera enligt de gällande amorteringsreglerna. 

amorteringsregler

Så ser amorteringsreglerna ut 

  • Om du lånar över 70 procent av bostadens värde: 
  • Amorterar du 2 procent av hela lånebeloppet per år (eller 3 procent om lånet överstiger 4,5 gånger hushållets årsinkomst). 
  • Om du lånar mellan 50 och 70 procent av bostadens värde: 
  • Amorterar du 1 procent av hela lånebeloppet per år (eller 2 procent om lånet överstiger 4,5 gånger hushållets årsinkomst). 
  • Om du lånar under 50 procent av bostadens värde: 
  • Inga krav på amortering, men det rekommenderas alltid att amortera. Vid lånebelopp över 4,5 gånger hushållets årsinkomst behöver du amortera 1 procent av hela lånebeloppet per år. 

Amorteringsgrundande värde

När du tar ett bolån värderas din bostad för att fastställa det ”amorteringsgrundande värdet”. Detta värde används för att beräkna din amortering under de närmaste fem åren, oavsett eventuella förändringar i bostadens värde under denna period. 

Vill du räkna ut din amortering rekommenderar vi SBABs amorteringskalkylator.

Rak amortering och extra amortering 

Rak amortering är den vanligaste formen av amortering där du betalar samma belopp varje månad, vilket minskar både din skuld och dina räntekostnader över tid. Extra amortering kan vara fördelaktigt för att minska räntekostnaderna ytterligare om du har överskott i din ekonomi. 

Amortering vid utökning av bolån

Om du vill utöka ditt bolån gäller olika regler beroende på när lånet togs. För nya lån efter 1 juni 2016 beräknas amorteringen enligt de aktuella amorteringskraven, medan äldre lån kan ha andra regler.

Undantag till amorteringskraven 

Det finns undantag från amorteringskraven för vissa situationer, till exempel om du tog lånet före juni 2016 och inte planerar att öka lånebeloppet. Undantag kan också göras för förstagångsköpare av nyproducerade bostäder under vissa förutsättningar, samt vid oväntade händelser såsom arbetslöshet eller sjukdom. 

Amortering påverkar i hög grad dina månadskostnader.

Här kan du läsa mer om räntan som också är en stor del av boendekostnader.

Anton Andersson

Författare

Anton Andersson har arbetat de senaste 10 åren inom bankvärlden och främst med bolån, ett ämne han anses vara expert inom. Med en ambition att göra svenskarna mer medvetna om bostadsmarknaden kommer det skrivas en hel del om marknadsläget, räntepolitik, hur du köper en bostad och alla andra funderingar som dyker upp när du funderar på hur du ska gå tillväga.

Relaterade artiklar

Bolånekalkylator

Bolånekalkylator

Bolånekalkylator på hurmycketkanjaglåna.nu Att ta ett bolån är en av de största ekonomiska besluten i livet, och det är viktigt att ha all...