Hur fungerar ränteavdrag?

Ränteavdrag är ett viktigt ekonomiskt begrepp för de flesta svenskar som äger sin bostad. Det påverkar våra ekonomiska liv på olika sätt och kan vara en betydande faktor när det gäller att bestämma vår månatliga boendekostnad och skattesituation. I denna artikel kommer vi att utforska ränteavdrag, hur det fungerar, och vi kommer att följa två fiktiva personer, Johan och Maria, som äger olika typer av bostäder för att bättre förstå dess påverkan.

Vad är ränteavdrag?

Ränteavdrag är en förmån som ges till personer som äger sin bostad och har ett bolån. Det innebär att du får dra av en del av de räntekostnader du betalar på ditt bolån från din skattepliktiga inkomst. Genom att göra det minskar din beskattningsbara inkomst, vilket i sin tur minskar dina skatteåtaganden.

Hur fungerar det med ränteavdrag?

Ränteavdraget fungerar genom att du rapporterar dina räntekostnader och ditt schablonränteavdrag i din deklaration. Skatteverket beräknar sedan hur mycket din beskattningsbara inkomst minskar med hjälp av ränteavdraget. Detta kan resultera i en lägre skatt att betala.

Hur mycket får man i ränteavdrag?

Ränteavdragets storlek beror på hur mycket du betalar i ränta på ditt bolån. Skatteverket sätter en schablon för hur mycket ränta som kan dras av, och den kan variera över tiden. För 2023 är den maximala schablonen för ränteavdraget 30 000 kronor per person.

Får man tillbaka hela ränteavdraget?

Nej, ränteavdraget innebär inte att du får tillbaka hela beloppet av dina räntekostnader. Istället minskar det din beskattningsbara inkomst, vilket i sin tur minskar dina skatteåtaganden. Om du till exempel betalar 10 000 kronor i ränta och har ett schablonränteavdrag på 30 000 kronor, minskar din beskattningsbara inkomst med 10 000 kronor, vilket leder till lägre skatt.

Hur mycket får jag tillbaka med ränteavdraget?

Det belopp du får tillbaka med ränteavdraget varierar beroende på dina räntekostnader och din skattesituation. Låt oss använda exemplet med Maria för att förtydliga detta. Maria äger en exklusiv bostadsrätt i Stockholms fina Östermalm-område, värderad till 15 miljoner kronor. Hennes bolån uppgår till 10 miljoner kronor med en ränta på 2,5%. År 2020 betalade hon 250 000 kronor i ränta och kunde dra av hela beloppet från sin skatt. Nu, 2023, betalar hon 275 000 kronor i ränta, vilket är högre än det maximala schablonbeloppet på 30 000 kronor. Trots sina högre räntekostnader får hon fortfarande dra av det maximala beloppet, vilket minskar hennes beskattningsbara inkomst och därmed hennes skatteåtaganden.

Kan man få ränteavdrag?

För att få ränteavdrag måste du äga din bostad och ha ett bolån. Om du bor i en bostadsrätt eller ett hus och har ett lån för att finansiera det, är du berättigad till ränteavdrag. Det är viktigt att hålla koll på dina räntekostnader och se till att de rapporteras korrekt i din deklaration.

Exempel: Johan och Maria

För att bättre förstå hur ränteavdrag påverkar olika bostadssituationer, låt oss titta på två fiktiva personer, Johan och Maria.

Johan – Villaägaren i Litenstad:

Johan äger en villa i en småstad och bor där med sin småbarnsfamilj. Hans hus är värderat till cirka 4 miljoner kronor. Johan har ett bolån på 3 miljoner kronor med en ränta på 3%. År 2020, när räntan var lägre, betalade han 90 000 kronor i ränta och fick dra av detta belopp från sin skatt. Nu 2023, med högre räntor, betalar han 120 000 kronor i ränta. Trots högre räntekostnader får han fortfarande dra av maxbeloppet på 30 000 kronor, vilket minskar hans beskattningsbara inkomst.

Maria – Bostadsrättsinnehavaren i Finområdet:

Maria äger en exklusiv bostadsrätt på Östermalm i Stockholm, värderad till 15 miljoner kronor. Hon är ensamstående och bankanställd. Hennes bolån uppgår till 10 miljoner kronor med en ränta på 2,5%. År 2020 betalade hon 250 000 kronor i ränta och kunde dra av hela beloppet från sin skatt. Nu, 2023, betalar hon 275 000 kronor i ränta, vilket är högre än det maximala schablonbeloppet på 30 000 kronor. Trots sina högre räntekostnader får hon fortfarande dra av det maximala beloppet, vilket minskar hennes beskattningsbara inkomst.


Ränteavdrag är en viktig ekonomisk faktor för många bostadsägare. Det kan hjälpa till att minska dina skatteåtaganden och göra boendet mer överkomligt. För att se hur ränteavdrag påverkar just din situation, rekommenderas det att du konsulterar Skatteverket eller en skatteexpert. Kom ihåg att ränteavdrag kan variera över tid och beroende på din specifika situation.

Markus Bromander

Författare

Markus Bromander har arbetat de senaste 10 åren inom bankvärlden och främst med bolån, ett ämne han anses vara expert inom. Med en ambition att göra svenskarna mer medvetna om bostadsmarknaden kommer det skrivas en hel del om marknadsläget, räntepolitik, hur du köper en bostad och alla andra funderingar som dyker upp när du funderar på hur du ska gå tillväga.

Relaterade artiklar

Bolånekalkylator

Bolånekalkylator

Bolånekalkylator på hurmycketkanjaglåna.nu Att ta ett bolån är en av de största ekonomiska besluten i livet, och det är viktigt att ha all...