Vad är amortering och hur fungerar det?

Amortering är en central del av att återbetala ett bostadslån och förståelse för hur det fungerar är avgörande för att göra informerade ekonomiska beslut. I denna artikel kommer vi att utforska amortering i detalj, från vad det innebär till hur det kan påverka olika typer av bostadslån.

Vad menas med amortering?

Amortering är processen att regelbundet betala av en del av det ursprungliga lånebeloppet på ett bostadslån. Detta görs oftast i form av månatliga avbetalningar. Avsikten med amortering är att gradvis minska låneskulden över tiden tills hela lånet är återbetalt.

Hur räknar man ut amortering?

Amorteringen beräknas med hjälp av en amorteringsplan. Den inkluderar lånebeloppet, räntesatsen och löptiden för lånet. Genom att använda en amorteringskalkylator eller en specialiserad programvara kan du få exakta siffror för dina månatliga amorteringar. Formeln för att beräkna amorteringen är:

Beräkning: Månadsamortering = ​Totalt lånebelopp / Antal månader

Är amortering samma som ränta?

Amortering och ränta är två olika aspekter av ett bostadslån. Amortering är återbetalningen av själva lånebeloppet, medan ränta är kostnaden för att låna pengar. I början av ett lån är räntedelen oftast högre än amorteringen, men med tiden minskar räntan medan amorteringen fortsätter att minska låneskulden.

Vad krävs för att slippa amortering?

För vissa typer av lån, som så kallade räntebärande skuldebrev eller så kallade ”rak amortering,” krävs amortering under hela löptiden. Dock finns det också lån som kallas ”räntebärande skuldebrev med fastighetsinteckning” där amortering inte krävs om vissa villkor är uppfyllda.

Regler kring amortering 2023 och förändringar genom åren

Bostadsmarknaden och dess regler kring amortering har förändrats genom åren. Från 2010 till 2020 var amortering obligatoriskt för alla bostadslån, men regleringen har ändrats under 2020-talet. Från 2022 infördes differentierade krav på amortering beroende på låntagarens skuldkvot och lånets storlek. För lån med en hög belåningsgrad och hög skuldkvot kan kraven vara striktare.

Exempel 1: Pensionärsparet i Malung

Låt oss titta på ett exempel med pensionärerna Karl och Elsa som bor i Malung. De köpte sitt hus i skidbackarnas närhet för många år sedan och har sedan dess amorterat regelbundet. Nu, när de är nära pensionen, har de så lite lån kvar att de inte längre behöver amortera. Deras boendekostnader har minskat betydligt, och de kan njuta av sitt hem utan den ekonomiska belastningen av amortering.

Exempel 2: Barnfamiljen I Nacka – En Känslig Balans

Möt Lisa och Johan, en ung barnfamilj i Nacka. År 2018 köpte de sitt drömhus för 6 miljoner kronor när priserna var relativt låga. De valde en fast ränta på sitt lån på 1,4% för att säkerställa stabilitet i sina månatliga betalningar. Vid den tiden var energipriserna också överkomliga.

2018:

  • Köpeskilling för huset: 6 miljoner kr.
  • Ränta på lånet: 1,4%.
  • Månadsvis amortering: Cirka 8 000 kr.
  • Månadsvis uppvärmningskostnader: Cirka 2 000 kr.
  • Totala månatliga boendekostnader: Cirka 10 000 kr.

2023:

  • Kvarstående skuld på lånet: Något minskad genom amortering, men fortfarande hög.
  • Ränta på lånet: 4,9%.
  • Månadsvis amortering: Cirka 6 000 kr (minskning på grund av tidigare amortering).
  • Månadsvis uppvärmningskostnader: Cirka 4 000 kr (ökning på grund av högre energipriser).
  • Totala månatliga boendekostnader: Cirka 10 000 kr + 4 000 kr = Cirka 14 000 kr.

Denna förändring i deras ekonomiska situation har resulterat i en betydande ökning av deras månatliga boendekostnader, från cirka 10 000 kr per månad år 2018 till cirka 14 000 kr per månad år 2023. Amorteringen har minskat något på grund av tidigare avbetalningar, men högre räntor och ökade energipriser har påverkat familjens ekonomi negativt.

Detta exempel understryker vikten av att vara medveten om och förberedd på förändringar i ränteläget och andra ekonomiska faktorer när man äger en bostad, och hur dessa förändringar kan påverka de totala boendekostnaderna.

Avslutning

Amortering är en viktig aspekt av att äga en bostad, och förståelsen för dess funktion är avgörande. Oavsett om du är i början av ditt låneavtal eller närmare slutet, är det viktigt att ha en plan för att hantera amorteringen och de ekonomiska utmaningar som kan uppstå längs vägen. Att vara medveten om de senaste reglerna kring amortering och vara förberedd på förändringar i ränteläget är nyckeln till ekonomisk stabilitet inom bostadsägande.

Markus Bromander

Författare

Markus Bromander har arbetat de senaste 10 åren inom bankvärlden och främst med bolån, ett ämne han anses vara expert inom. Med en ambition att göra svenskarna mer medvetna om bostadsmarknaden kommer det skrivas en hel del om marknadsläget, räntepolitik, hur du köper en bostad och alla andra funderingar som dyker upp när du funderar på hur du ska gå tillväga.

Relaterade artiklar

Bolånekalkylator

Bolånekalkylator

Bolånekalkylator på hurmycketkanjaglåna.nu Att ta ett bolån är en av de största ekonomiska besluten i livet, och det är viktigt att ha all...