Vad är handpenning?

Handpenning

Handpenning som ofta förväxlas med kontantinsats, är en central del av bostadsköp, men vad innebär det egentligen och hur påverkar det ditt bostadsköp? Här är allt du behöver veta om handpenning, från belopp till betalningssätt och alternativ.

Vad är handpenning?

Handpenning är en kontant förskottsbetalning som görs till säljaren vid undertecknandet av ett köpekontrakt, vanligtvis för en bostad. Det visar på köparens seriösa intentioner att genomföra köpet och utgör en del av det totala köpeskillingen. Handpenningen betalas vanligtvis inom några dagar efter att köpekontraktet undertecknats.

Hur stor är handpenningen?

I de flesta fall ligger handpenningen på 10 procent av det slutgiltiga försäljningspriset. Vid större fastighetsaffärer eller andra högvärdiga objekt kan handpenningen ibland sättas till en lägre procentsats. För att beräkna handpenningens belopp multipliceras den procentuella satsen med det totala försäljningspriset. Till exempel, om du köper en bostad för 1 miljon kronor, blir handpenningen 100 000 kronor.

Betala handpenningen

Handpenningen betalas vanligtvis till mäklaren några dagar efter att köpekontraktet har undertecknats. Det är viktigt att du har tillgång till pengarna för att kunna göra överföringen inom den angivna tidsramen. Misslyckas du med att betala handpenningen i tid, kan det leda till avtalsbrott och kontraktets upphävande.

Handpenning kontra kontantinsats

Handpenning och kontantinsats är två skilda begrepp vid bostadsköp. Handpenningen betalas som en förskottsbetalning vid undertecknandet av köpekontraktet och visar på köparens seriösa avsikter. Kontantinsatsen är den summa pengar som köparen måste finansiera själv, enligt lag. Svenska banker kan endast bevilja bolån upp till 85 procent av bostadens värde, vilket innebär att du som köpare måste ha de återstående 15 procenten som kontantinsats.

Handpenningslån

Om du inte har sparade medel för att täcka handpenningen kan du överväga att ta ett handpenningslån. Detta är ett tillfälligt lån som hjälper dig att täcka handpenningen fram till att du har sålt din nuvarande bostad eller på annat sätt frigjort kapital. Handpenningslånet måste vanligtvis vara beviljat innan du kan underteckna köpekontraktet.

Sammanfattning

Handpenning är en viktig del av bostadsköp och visar på köparens allvarliga avsikter att genomföra affären. Att förstå handpenningens betydelse och krav är avgörande för en smidig och framgångsrik bostadsaffär. Innan du går vidare med ett köp, se till att du har klart för dig hur mycket handpenning som krävs och hur du ska finansiera den.

Anton Andersson

Författare

Anton Andersson har arbetat de senaste 10 åren inom bankvärlden och främst med bolån, ett ämne han anses vara expert inom. Med en ambition att göra svenskarna mer medvetna om bostadsmarknaden kommer det skrivas en hel del om marknadsläget, räntepolitik, hur du köper en bostad och alla andra funderingar som dyker upp när du funderar på hur du ska gå tillväga.

Relaterade artiklar

Bolånekalkylator

Bolånekalkylator

Bolånekalkylator på hurmycketkanjaglåna.nu Att ta ett bolån är en av de största ekonomiska besluten i livet, och det är viktigt att ha all...