Amorteringskrav

Amorteringskrav

Vad är amorteringskrav?  Amortering är en process där du betalar av på ditt bolån varje månad. Från och med den 1 juni 2016 infördes amorteringskravet, vilket innebär att en viss procent av bolånet måste amorteras om du inte uppfyller kriterierna för ett...