Ränta och avgifter

Effektiv ränta

Effektiv ränta

Vad är effektiv ränta? Effektiv ränta är en indikation på den totala kostnaden för ett lån, uttryckt som en årlig ränta i procent. Den inkluderar inte bara den nominella räntan utan även alla andra...

Vad är ränteavdrag?

Vad är ränteavdrag?

Ränteavdrag är en av de mest förmånliga skatteförmånerna för svenska bolånetagare. Det är ett sätt för staten att underlätta för privatpersoner att investera i bostad genom att delvis återbetala de...